Papper och massa


Här är våra arbetshandskar och skyddshandskar som är bäst lämpade för arbete inom papper och massa.