• PRISET VISAS EX. MOMS
PRISET VISAS EX. MOMS FRI FRAKT VID KÖP ÖVER 1999 KRSNABBA LEVERANSERBETALA MED FAKTURA

Märkningar


Allmänna krav

För att uppfylla ett antal krav i den kommersiella sektorn delas skyddshandskar in i tre kategorier:

      Kategori I:     Vid minimal risk.
          Kategori II:    Vid medelhög risk.
Kategori III:   Vid hög risk.

För samtliga kategorier krävs ett intyg om överensstämmelse. Tillverkaren eller importören är skyldig att tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse vid förfrågan.


Piktogram för EN-standarder gällande handskar


EN 420

Allmänna krav för skyddshandskar


EN 374-3

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer (Låg kemikaliebeständighet)


EN 374-3

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer (Högsta kemikaliebeständighet)


EN 374-2

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer (Penetreringsmotstånd)


EN 1149

Skydd mot statisk elektricitet (ESD)


EN 10819
Skyddshandskar mot vibrationer


EN 12477
Skyddshandskar för svetsning


EN 407

Skyddshandskar mot termiska risker


EN 455

Medicinska engångshandskar


EN 511

Skyddshandskar mot kyla


EN 659

Skyddshandskar för brandmän


EN 1082

Skyddshandskar och armskydd mot skärskador och stick med handhållna knivar


EN 388

Skyddshandskar mot mekaniska risker


Europeiska standarder har tagits fram för att harmonisera de nationella reglerna för personlig skyddsutrustning i EU:s medlemsstater. Rådets direktiv 89/391/EEG fastställer allmänna riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och ålägger arbetsgivaren att ”tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning till personalen”.
Direktivet drar även upp stränga riktlinjer för leverantörer av personlig skyddsutrustning. Kraven har nu erkänts internationellt, vilket underlättar för arbetsgivare att välja rätt personlig skyddsutrustning, inklusive skyddshandskar.

För mer information Klicka på länken nedan:

GRANBERGS MÄRKNINGAR